عضو كميته خبرگان تدوين سند راهبردی سازمان فناوری اطلاعات ايران

در برنامه پنجم توسعه 1394-1390

عضو كميته خبرگان تدوين سند راهبردی سازمان فناوری اطلاعات ايران

در برنامه پنجم توسعه 1394-1390

کاربر گرامی؛


لطفاً در صورت وجود هرگونه مشکل فنی در کاربری این سایت، با ایمیل زیر مکاتبه و یا با شماره اعلام شده تماس حاصل نمایید.

(خورش) 09126359688